Bestyrelse

FORMAND
Marie Fink-Nielsen
Birgersvænget 5
7000 Fredericia
4092 7742
formand@fredericiamusikforening.dk
KASSERER
Asger Ringgaard Møller
Lundagervej 6
7000 Fredericia
7594 3129
gerdaogasger@gmail.com
SEKRETÆR
Niels Jørn Krogh
Skærbæk Havnegade 13
7000 Fredericia
7551 3286
nielsjornkrogh@gmail.com
MEDLEM
Jørgen Møller
Hvedevænget 13
7000 Fredericia
7592 5204
MEDLEM
Lis Busk Andersen
Irisvej 6
7000 Fredericia
5364 0348
MEDLEM
Knud Hansen
Deleuransvej 20
7000 Fredericia
7592 3838
SUPPLEANT
Birte Reese
Lunddalvej 39
7000 Fredericia
7594 2284
SUPPLEANT
Lenore Østerballe
Børkopvej 9
7000 Fredericia
7595 4098