Bestyrelse

FORMAND
Marie Fink-Nielsen
Birgersvænget 5
7000 Fredericia
40 92 77 42
formand@fredericiamusikforening.dk
KASSERER
Asger Ringgaard Møller
Lundagervej 6
7000 Fredericia
75 94 31 29
gerdaogasger@gmail.com
SEKRETÆR
Niels Jørn Krogh
Skærbæk Havnegade 13
7000 Fredericia
75 51 32 86 / 20 83 63 46
nielsjornkrogh@gmail.com
MEDLEM
Jørgen Møller
Hvedevænget 13
7000 Fredericia
75 92 52 04
MEDLEM
Lis Busk Andersen
Irisvej 6
7000 Fredericia
53 64 03 48
MEDLEM
Knud Hansen
Deleuransvej 20
7000 Fredericia
75 92 38 38
SUPPLEANT
Birte Reese
Lunddalvej 39
7000 Fredericia
75 94 22 84
SUPPLEANT
Lenore Østerballe
Børkopvej 9
7000 Fredericia
75 95 40 98