2021 – 2022 Generalforsamling

Tirsdag den 12. april kl. 19.30
Tøjhuset, Gothersgade 34, Fredericia

Generalforsamling

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent 
  Erik Østerballe blev valgt
 2. Formandens beretning ved Marie Fink-Nielsen
  Beretningen foreligger i et særskilt dokument.
 3. Fremlæggelse af regnskab ved Lisbet Hårbøl 
  Årets resultat viser et overskud på 27.274 kr. da aflyste koncerter har
  forårsaget færre udgifter. Fredericia Kommune har givet et tilskud på
  60.000 kr. og Statens Kunstfond på 15.000 kr. Ved årsskiftet var der
  148.634 kr. til rådighed.                    
 4. Indkomne forslag
  Der var ikke blevet sendt forslag. 
  Foreningen foreslår at kontingentet sættes op fra 150 kr. til 200 kr.
  Generalforsamlingen vedtog dette med den undtagelse at Fredericia Byorkesters kollektive medlemskab forbliver på 150 kr. pr. medlem.
  Vi kunne udforme et gavekort på et medlemskab. Bestyrelsen går videre med dette forslag.
 5. Valg
  Søren Thorsen, Niels Jørn Krogh og Marie Fink-Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen og Lennie Østerballe genvalgt som suppleant.
  Lea Larsen blev genvalgt som revisor og Erik Østerballe som revisorsuppleant. 
 6. Eventuelt
  Erik Østerballe oplyste, at Fredericia Byorkester vil indkalde til et møde
  med kulturelle foreninger, der er (potentielle) brugere af Eksercerhuset og
  repræsentanter for kulturudvalget. Der er en husleje på 15.000 kr. Den
  tidligere ordning ”kulturelle dage” ønskes genindført. Vejle Kommunes
  retningslinjer for leje af Vejle Musikteater kan være et eksempel til efterfølgelse.