2006 – 2007: Dukketeaterforestillingen ”Mozart”

dukket2I anledning af 250 året for Mozarts fødsel opfører Dukketeatret ”Svantevit” en musikalsk teaterforestilling om Mozarts liv.
Forestillingen kan ses af børn fra 5-6 år, men er lige så spændende for unge og voksne -forældre eller bedsteforældre.
I forestillingen medvirker dukkespiller Sven Haarder og klassisk violinist Christina Meisl.
Fortælleren er Constanze, Mozarts hustru, som efter at have overlevet Mozart i en menneskealder tager sig for at samle alle dokumenterne, noder og breve, for at fortælle historien om sin Mozart. Samtidigt opleves her Mozarts musikalske dybde og Mozarts fantastiske livsforløb. De talrige musikcitater fordyber historien.
Forestillingens første halvdel, som varer 45 minutter kan nydes som en afsluttet fortælling om Mozarts barndom. Det anbefales at børn fra 5 til 9 år nøjes med at se denne del.
I 2. halvdel, som henvender sig til voksne og børn fra 9 år, frigør Mozart sig fra Ærkebiskoppen i Salzburg og flytter til Wien. Han fejrer store triumfer under enorm arbejdsiver, men forholdet til far Leopold slår gnister. Anden del varer 35 minutter.

Dukketeatret Svantevit er et professionelt teater, der beskæftiger sig med at kombinere dukkespil og levende violinspil. Teatrets hovedkræfter er Sven Haarder, der har gennemgået en 5-årig uddannelse til dukkespiller på den statslige skuespillerskole i Berlin samt Christina Meisl, der er klassisk uddannet violinist. Christina Meisl er endvidere instruktør, dukkemager og tekstforfatter. Teatret har gennem flere års arbejde udviklet sit helt eget kunstneriske udtryk udfra grundpillerne musik, dramatik, humor og poesi.
Se også hjemmesiden www.svantevit.dk

Forestillingen er arrangeret i samarbejde med Fredericia Børnebibliotek.

Der er salg og udlevering af billetter i Bibliotekets reception i forhallen.
Entré: 50 kr. for voksne. Gratis for børn i følge med voksne.