2011 – 2012: Generalforsamling

Torsdag den 26. april kl. 19.30.
Kongensgade 111.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Erik Østerballe blev valgt.
     
 2. Formandens beretning.
  Marie Fink-Nielsen gennemgik sæsonens koncerter, der alle har været af høj kvalitet. Det ser vi som vores varemærke. På grund af økonomisk ubalance har antallet været reduceret til fire almindelige koncerter plus nytårskoncerten og to med byorkestret. Økonomien ser nu mere stabil ud, så der kommer en koncert mere på næste sæsons program. Tak til Fredericia kommune for velvillig støtte.
  Kontingent og billetpriser holdes uforandrede.
  Det har været under overvejelse at gå ud af det kollektive medlemskab af Klassisk pt. Nogle medlemmer har tilkendegivet, at de sætter pris på tilbuddene herfra. Det fortsætter derfor også uforandret.
  Foreningen har svært ved at få yngre generationer i tale. I næste sæson vil vi prøve om det kan lykkes ved at afholde en koncert på Fredericia Gymnasium i samarbejde med en musiklærer, der introducerer musikken for eleverne. Vi håber, det giver så god respons, at det kan fortsætte. Medlemmerne er meget velkomne til at komme med idéer til foreningen.
    
 3. Fremlæggelse af regnskab.
  Asger Ringgaard Møller fremlagde regnskabet.Regnskabsåret følger nu kalenderåret i stedet for koncertsæsonen. Det er et krav fra de offentlige tilskudsgivere. Det giver desværre et skævt billede af den reelle økonomiske situation.
  Der er en kassebeholdning på 91.856 kr. pt.
  Der er ikke udarbejdet et budget i forbindelse med generalforsamlingen. Det bliver der senere.
     
 4. Indkomne forslag.
  Der var ingen indkomne forslag.
     
 5. Valg.
  På valg:Asger Ringgaard Møller,Knud Hansen og Marie Fink-Nielsen. Alle modtog genvalg.
  Birte Reese genvalgt som suppleant.
  Leif Eriksson genvalgt som revisor.
  Lea Larsen genvalgt som revisorsuppleant.
     
 6. Eventuelt.
  Erik Østerballe orienterede om Tøjhusforeningen. Det forventes, at den ved den kommende generalforsamling omdannes til en venneforening. De hidtidige vilkår for benyttelsen af Tøjhuset fortsætter.