2012 – 2013: Generalforsamling

Onsdag den 24. april kl. 19.30
Kongensgade 111. Mødelokalet på øverste etage.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Erik Østerballe blev valgt.
     
 2. Formandens beretning.
  Marie Fink-Nielsen gennemgik med glæde sæsonen, der har budt på en perlerække af koncerter med fornemme musikere. Mange af dem har været glade for at spille for et lydhørt publikum. Flyglet er også blevet rost. Medlemstallet er alligevel faldet.
  Der har været et succesfuldt samarbejde med Fredericia Gymnasium, der vil fortsætte.
  Hele formandsberetningen kan læses her
     
 3. Fremlæggelse af regnskab.
  Knud Hansen fremlagde regnskabet i Asger Ringgård Møllers fravær.
  Der var pr. 1/1. en kassebeholdning på 4.696 kr. Periodens overskud har været på 25.016 kr.
     
 4. Indkomne forslag.
  Der var ingen indkomne forslag.
  Erik Østerballe havde forslag til en ændret opstilling af regnskabet og foreslog også at medlemstilbagegangen blev undesøgt.
  Signe Sveistrup foreslog at sende 2 eksemplarer af sæsonprogrammet til medlemmerne med en opfordring til at give det ene videre til bekendte.
     
 5. Valg.
  På valg: Niels Jørn Krogh, Lennie Østerballe, Jørgen Møller. Alle modtog genvalg.
  Birte Reese genvalgt som suppleant.
  Lis Busk Andersen genvalgt som revisor.
  Lea Larsen genvalgt som revisorsuppleant.
     
 6. Eventuelt.
  Udgiften til vin ved nytårskoncerten er steget til 21.000 kr. Det forekommer at være en urimelig høj pris. Erik Østerballe tilbød at forhandle med Søren Møller.