Klassisk pt

“Klassisk pt” udgives af foreningen af samme navn. Den hed oprindeligt ”Klassisk i Kolding”, men har skiftet navn, da bladet er på vej til at blive de klassiske koncertarrangørers talerør til publikum i hele det sydlige Jylland. Der er lavet samarbejdsaftaler med Odense Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester, Den Jyske Opera og Holmboefestivalen i Horsens.

“Klassisk pt” har tilbudt musikforeningerne i området at udsende bladet til medlemmerne på favorable vilkår. Foreningerne får rådighed over plads i bladet til meddelelser og koncertomtaler, sådan at det kan fungere som foreningernes medlemsblad. I tilgift får medlemmerne en oversigt over hvad der ellers foregår indenfor den klassiske musik i form af en koncertkalender og artikler. Der bliver også mulighed for at deltage i ture til f.eks. operahusene i Hamborg og København.

Der bliver altså flere fordele ved at være medlem af Fredericia Musikforening.

“Klassisk pt” udkommer en gang i kvartalet. Et ordinært abonnement på bladet koster 175 kr. Når prisen kan holdes så lavt på så stort og flot et magasin, skyldes det frivillig arbejdskraft og sponsorer. Hvis Fredericia Musikforening indgår i samarbejdet vil vi kunne spare nogle udgifter til udsendelse af breve før hver koncert. Vi har udregnet at det enkelte medlemskontingent kun behøver at blive forhøjet med 70 kr. Det vil sige at kontingentet kommer til at stige fra 80 kr. til 150 kr.

Der vil stadig blive skrevet om de forestående koncerter, så medlemmer med e-mail kan få tilsendt en påmindelse. Hjemmesiden vil også blive opdateret, så man her kan se eventuelle ændringer i forhold til omtalen i bladet.

Hjemmeside: www.klassisk-pt.dk