2008 – 2009: Generalforsamling

Torsdag den 10. april kl. 19.30.
Kongensgade 111.

Referat:

 1. Valg af dirigent
  Asger Ringgård Møller blev valgt
   
 2. Formandens beretning
  Niels Jørn Krogh aflagde beretning med følgende hovedpunkter: fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen, gennemgang af sæsonens koncerter, temamøde i Kulturelt Samråd, Klassisk pt, Sammenslutningen af danske musikforeninger samt oversigt over de planlagte koncerter i næste sæson.
   
 3. Fremlæggelse af regnskab
  Knud Hansen fremlagde regnskabet. Foreningen har i denne sæson haft 136 medlemmer. Der er et overskud på 16.136 kr.
   
 4. Indkomne forslag
  Der var ikke indsendt forslag.
   
 5. Valg
  Niels Jørn Krogh, Knud Hansen og Marie Fink-Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Birte Reese blev genvalgt som suppleant. Leif Eriksson blev genvalgt som revisor og Lea Larsen som revisorsuppleant.
   
 6. Eventuelt
  Der var ikke emner til drøftelse under eventuelt.