2010 – 2011: Generalforsamling

Torsdag den 28. april kl. 19.30.
Kongensgade 111.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
   
 2. Formandens beretning
   
 3. Fremlæggelse af regnskab
   
 4. Indkomne forslag
   
 5. Valg
   
 6. Eventuelt