2013 – 2014: Generalforsamling

Onsdag den 9. april kl. 19.30
Den Kreative Skole, Kongensgade 111.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Erik Østerballe blev valgt.
     
 2. Formandens beretning
  Marie Fink-Nielsen gennemgik sæsonens koncerter. Højdepunktet var koncerten med Benjamin Grovenor, der spillede ”som en gave fra himlen”. Koncerten formåede heldigvis også at tiltrække et stort publikum på 168 – heraf 37 gymnasieelever. Det var en fornem afslutning på en sæson med høj kvalitet.
  Bestyrelsen savner tilkendegivelser og ønsker fra medlemmerne.
  Økonomien er stabil. Det skyldes i høj grad stor velvilje fra Fredericia Kommune, som Marie Fink-Nielsen takkede for, tillige med de øvrige sponsorer.
  Hele formandsberetningen kan læses her
     
 3. Fremlæggelse af regnskab
  Asger Ringgaard Møller fremlagde regnskabet, der dækker regnskabsåret 2013.
  Der har været indtægter på 228.717 kr. og udgifter på 205.602 kr. Periodens overskud har således været på 23.115 kr.
     
 4. Indkomne forslag
  Der er ikke blevet indsendt forslag
     
 5. Valg
  Asger Ringgård Møller, Knud Hansen og Marie Fink-Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Birte Reese blev genvalgt som suppleant. Lis Busk Andersen blev valgt som 2. suppleant. Lea Larsen blev valgt som revisor.
     
 6. Eventuelt
  Brugen af Tøjhuset er oppe at vende i debatten igen. Tøjhuset bærer præg af at være et stedbarn i Fredericia Teaters regi. Der mangler vedligehold og en mere aktiv drift.
  Der fremstilles en blanket til indmeldelser for at samle så mange e-mail-adresser som muligt, så foreningen kan kommunikere direkte med medlemmerne.
  Foreningen er blevet anbefalet at oprette en facebookprofil.