2014 – 2015: Generalforsamling

Torsdag den 16. april kl. 19.30
Den Kreative Skole, Kongensgade 111.

Benyt den sydlige blå indgang (med trapper). Lokale nr. 2 til højre på øverste etage tæt ved trappen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
    
 2. Formandens beretning
    
 3. Fremlæggelse af regnskab
     
 4. Indkomne forslag
  Sendes til Marie Fink-Nielsen, Birgersvænget 5, 7000 Fredericia formand@fredericiamusikforening.dk senest søndag den 12. april.

 5. Valg
  På valg til bestyrelsen: Niels Jørn Krogh, Lennie Østerballe, Jørgen Møller.
  Suppleanter: Birte Reese og Lis Busk Andersen.

 6. Eventuelt

Af hensyn til bestilling af smørrebrød er der tilmelding til Marie Fink-Nielsen formand@fredericiamusikforening.dk