2015 – 2016: Generalforsamling

Torsdag den 7. april kl. 19.30
Den Kreative Skole, Kongensgade 111, Fredericia

Referat:

 1. Valg af dirigent
  Lea Larsen blev valgt.
   
 2. Formandens beretning ved Marie Fink-Nielsen
  Den skriftlige beretning kan ses her
   
 3. Fremlæggelse af regnskab ved Asger Ringgaard Møller
  Regnskabet for 2015 viste et overskud på 45.942 kr. Ved årsskiftet var der en kassebeholdning på 88.680 kr. Medlemstallet er kraftigt faldende.
   
 4. Indkomne forslag
  Der var ingen forslag.
   
 5. Valg
  Asger Ringgaard Møller, Niels Jørn Krogh og Marie Fink-Nielsen blev genvalgttil bestyrelsen. Lis Busk Andersen blev valgt i stedet for Lennie Østerballe, der ønskede at udtræde af bestyrelsen.
  Birte Reese blev valgt som 1. suppleant og Lennie Østerballe som 2. suppleant.
  Bodil Nepper blev valgt som revisor for 2 år og Lea Larsen som revisor for 1 år.
  Grete Schøtt blev valgt som revisorsuppleant.
   
 6. Eventuelt
  Folke Kristensen forhørte sig om der var planer for samarbejdsprojekter i lighed med foredraget med Mathias Hammer. Der kunne f.eks. være tale om samarbejde med biblioteket eller større kontakt med Middelfart.