2017 – 2018: Generalforsamling

Onsdag den 4. april kl. 19.30
Tøjhuset, Caféen, Gothersgade 34, Fredericia

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Erik Østerballe blev valgt. 
 2. Formandens beretning ved Marie Fink-Nielsen
  Sæsonen bød på afvekslende og fremragende koncerter. Marie Fink-Nielsen omtalte alle koncerter. Her nævnes blot nytårskoncerten, der måtte afholdes på Fredericia Gymnasium. Gymnasiet viste stor velvillighed og hjælpsomhed og bød på gode rammer. Alligevel svigtede publikum og det sædvanlige overskud blev til et underskud. Kulturudvalget har heldigvis dækket en del af det ved at give et ekstraordinært tilskud. Vi møder stor velvilje fra Fredericia Kommune. I 2019 vil nytårskoncerten igen blive afholdt på Fredericia Teater, men på en mandag, hvor der ikke er musicalforestilling. Vi håber på, at publikum så vender tilbage.
  Samarbejdet med ledelse og frivillige i Tøjhuset er godt. Lederen Helle Lillethorup er altid imødekommende. Hun vil blive savnet, når hun forlader stillingen.
  Det digitale klangsystem fungerer, men lyden er mere tør end før.
  To bestyrelsesmedlemmer, Asger Ringgaard Møller og Jørgen Møller, har valgt at forlade bestyrelsen af helbredsgrunde. De skal have en stor tak for engagement og indsats.Bemærkninger:
  Erik Østerballe: Der er fremstillet plader, der kan danne bagvæg på scenen og forbedre akustikken. De kræver opsætning, som en gruppe fra værestedet Solstrålen måske kunne hjælpe med.
  Det er vigtigt at få koncerterne anmeldt i Fredericia Dagblad.
  Det er ønskeligt med bedre kontakt til et potentielt publikum i Middelfart.
 3. Fremlæggelse af regnskab ved Asger Ringgaard Møller
  Der er faldende indtægter og stigende udgifter. Regnskabet for året 2017 viser et overskud på 2.211 kr.
 4. Indkomne forslag
  Der var ikke indsendt forslag.
 5. Valg
  Niels Jørn Krogh, Marie Fink-Nielsen og Lis Busk Andersen blev genvalgt til bestyrelsen.
  Asger Ringgaard Møller ønskede ikke genvalg. Ulla Skovgaard Andersen blev valgt.
  Jørgen Møller ønskede desuden at træde ud af bestyrelsen.
  Kassererposten er ledig. Bestyrelsen har forgæves søgt at på posten besat. Det lykkedes heller ikke på generalforsamlingen. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at vælge et yderligere medlem til bestyrelsen. Birte Reese og Lennie Østerballe blev genvalgt som suppleanter. Lea Larsen og Bodil Nepper genvalgt som revisorer.Efter generalforsamlingen blev der sendt en mail til medlemmerne med en appel til at melde sig til kassererposten. Lisbet Hårbøl har sagt ja til dette.
  Bestyrelsen består herefter af Marie Fink-Nielsen, Lis Busk Andersen, Niels Jørn Krogh, Ulla Skovgaard Andersen, Lisbet Hårbøl, og Knud Hansen.
  Suppleanter: Birte Reese og Lennie Østerballe.
 6. Eventuelt
  Der var ikke noget til dette punkt.

Referent: Niels Jørn Krogh