2022 – 2023 Generalforsamling

Generalforsamling 2023 

Tirsdag den 21. marts kl. 19.30 i Tøjhuset

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Ulrik Bøgh blev valgt.
 2. Formandens beretning ved Marie Fink-Nielsen
  foreligger i et særskilt dokument.
 3. Fremlæggelse af regnskab ved Lisbet Hårbøl 
  Entréindtægter er faldet. Til gengæld har honorarudgifterne været forholdsvis lave. Der er et lille overskud på knap 18.000 kr.
 4. Indkomne forslag
  Der var ikke sendt forslag. 
 5. Valg
  Lisbet Hårbøl, Ulla Skovgaard Andersen og Ulrik Bøgh blev genvalgt til bestyrelsen.
  Lennie Østerballe blev genvalgt som suppleant.
  Bodil Nepper blev genvalgt som revisor. Erik Østerballe blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 6. Eventuelt
  Poul Rand opfordrede til øget samarbejde med kirkerne og Den Kreative Skole. Bestyrelsen vil kontakte Den Kreative Skoles ledelse for f.eks. at planlægge familiekoncerter.