2023 – 2024 Generalforsamling

Generalforsamling 2024

Tirsdag den 19. marts kl. 19.30
Tøjhuset, Gothersgade 34, Fredericia

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent 
  Ulrik Hofman Bøegh blev valgt
 2. Formandens beretning ved Marie Fink-Nielsen
  vil senere foreligge i et særskilt dokument.
 3. Fremlæggelse af regnskab ved Ulla Skovgaard Andersen
  Pr. 31/12 2023 havde foreningen en formue på 137.000 kr.
  Kommentar: Det har været nævnt, at nogle firmaer tilbyder et billigere webhotel, men vi vurderer, at det nok ikke kan betale sig at skifte.                      
 4. Indkomne forslag
  Der var ikke sendt forslag. 
 5. Valg
  Søren Thorsen, Niels Jørn Krogh og Marie Fink-Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen.
  Lennie Østerballe blev genvalgt som suppleant.
  Lea Larsen blev genvalgt som revisor og Erik Østerballe som revisorsuppleant. 
 6. Eventuelt