Formandsberetning 2016

Koncerter

24.9.15 Marianna Shirinyan og Narek Hacknazarian.(64 tilhørere)
Genhør med en fabelagtig og vital pianist, som blev ledsaget af sin landsmand på cello. En meget bevægende koncert

1.11.15 Nighingale String Quartet (36)
4 unge kvindelige strygere, som har vundet priser i udlandet. Særligt skal de huskes for deres fremførelse af Sjostakovitj.

13.1.16 Nytårskoncert med Odense Symfoniorkester + norske Brazz Brothers.(556)
De var meget festlige og underholdende, men overdøvede orkestret. Næste år har OS lovet os en klassisk nytårskoncert, sikkert til glæde for mange , der har denne oplevelse som en årlig tradition.

21.1.16 Inviolata
Desværre måtte vi aflyse denne koncert pga afbud fra Asbjørn Nørgaard, som netop i de dage skulle blive far. De har lovet at spille for os i næste sæson.

11.2.16 Den fynske Trio (103)
Kristine Becker Lund og David Danholt gav os en dejlig aften med smagsprøver fra opera og operetter, fremragende akkompagneret af Charlotte Thanning. Der var et stort publikum, dejligt at opleve.

3.3.16.Engegårdkvartetten (53)
Det var en stor oplevelse at høre denne norske kvartet. Lars Zachariassen benævnede dem i sin anmeldelse som en af verdens bedste kvartetter. Deres Griegfortolkning var helt forrygende.

9.4.16 Baroque Aros
På lørdag skal vi så høre dette barokensemble i Trinitatis kirke.

Sammenfattende kan man sige, at koncerterne har været af høj kvalitet til glæde for de fremmødte.
Det er godt for bestyrelsen at kunne se det som resultat af det foregående arbejde. Vi har 5-6 møder om året, hvor vi drøfter forskellige problemstillinger og især bruger vi tiden på at tilrettelægge program for næste sæson og at tilrettelægge de forestående koncerter.

Som et mere eller mindre fokuseret punkt arbejder vi til stadighed på at nå ud til et større publikum. I år gav vi til publikum ved Nytårskoncerten mulighed for at komme gratis ind til en af vore øvrige koncerter her i foråret mod fremvisning af billetten. Til koncerten 11.2. var vi således over 100 fremmødte. Vi håber derved at gøre flere opmærksomme på vores koncerter i det hele taget. Vi har stadig samarbejde med Fredericia Gymnasium og nogle af byens kirker. Vi lægger programmer på biblioteket både her og i Middelfart. Alle børn og unge under uddannelse har gratis adgang. Hvis nogle skulle have andre gode ideer til at gøre et større publikum interesseret, må I endelig sige til.

For at gøre vore koncerter mulige, skal der flere midler til, end vi kan få ind gennem entre og kontingent. Jeg vil derfor rette en tak til Fredericia Kommune, som med stor velvillighed støtter vores arbejde, både gennem tilskud og lokaler vi kan leje. I den sammenhæng må der også rettes en tak til vore øvrige sponsorer: Statens Kunstråd, Danske Bank, Ussing og Søn, Brahe Holding, Billunds Boghandel.

Kontingent og billetpris kan også i denne sæson holdes uændret. Dog skal det her bemærkes, at medlemstallet er for stærkt nedadgående. Vi kan jo ikke have en forening uden medlemmer, så vi vil nu – inspireret af andre foreninger – udsende indbetalingskort med programmet for derigennem om muligt at stabilisere eller endog øge medlemstallet.

Det Bruunske Pakhus.
Et punkt i bestyrelsesarbejdet skal have særomtale, nemlig flytningen af Det bruunske Pakhus til Tøjhuset. Den store ”knast” i den flytning er akustikken. Klangforhold til de to typer musik er i udgangspunktet uforenelige. Der er nedsat en del udvalg i forbindelse med flytningen, til hvilke Tøjhusets nuværende brugere er inviteret til at deltage. Jeg er således i Akustik-udvalget. Vi har været til adskillige møder, hvor akustisk ekspert Eddy Brixen har overbevist os om, at en digital installation kan løse problemet. Som det står nu, skal øverste etage afdækkes, og der skal etableres et efterklangssystem. Vi har kun mulighed for at tro på denne løsning. I øvrigt ser jeg frem til samarbejdet med DBP, jeg tror Tøjhuset kan blive et levende musikhus, og at de mange besøgende kan få smag for andre musikgenrer, end de gik efter, så alt i alt tegner det godt på nuværende tidspunkt.
Vi kan sikkert også få gavn af deres teknikere, hvis det skulle blive nødvendigt.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Jeg synes, vi arbejder på en god måde for at nå til enighed om beslutninger, der skal tages. Der er altid en munter og omgængelig tone, det sætter jeg pris på. Til forsamlingen her vil jeg sige, at vi jo arbejder frivilligt. Belønningen for arbejdet er reaktioner hos vore medlemmer på de koncerter, vi afholder, i form af fremmøde eller kommentarer. Man kan sige, at dette ikke altid lever op til forventningerne. Så en stor tak til Lars Zachariassen for hans rosende anmeldelser af vore koncerter. Så kan det jo ikke være så ringe endda!

Marie Fink-Nielsen