2018 – 2019 Generalforsamling

Torsdag den 11. april 2019 kl. 19.30
Tøjhuset, Caféen, Gothersgade 34, Fredericia

Dagsorden:

1.        Valg af dirigent
Erik Østerballe blev valgt

2.        Formandens beretning ved Marie Fink-Nielsen
Den skriftlige beretning kan ses i dette link

3.         Fremlæggelse af regnskab ved Lisbet Hårbøl
Regnskabet for kalenderåret 2018 viser et overskud på 1.054 kr. og en formue på 67.590 kr.

4.         Indkomne forslag
Der var ikke sendt forslag

5.         Valg
Knud Hansen ønskede ikke genvalg. Lisbet Hårbøl, Ulla Skovgaard Andersen og Ole Sørensen blev valgt til bestyrelsen.
Birte Reese og Lennie Østerballe var på valg som suppleanter. Birte Reese ønskede ikke genvalg på grund af sygdom. Lennie Østerballe blev genvalgt.
Lea Larsen ønskede ikke genvalg som revisor. Niels Waaben blev valgt.
Erik Østerballe blev valgt som revisorsuppleant. 

6.        Eventuelt
Der kunne gøres mere for at indsamle e-mail-adresser.
Koncerterne kunne suppleres med foredrag.
Der kunne laves plakater. Ved de koncerter, hvor gymnasiet er medarrangør, kunne billedkunstlærerne inddrages, så eleverne fik til opgave at lave plakater.